OVK Åtgärder

Åtgärdar brister i din ventilation | 070-424 25 00

Låt ett proffs kvalitetssäkra
din inomhusluft

OVK-åtgärder

Det är avgörande för människors hälsa och välmående är att luften vi andas håller högsta möjliga kvalitet. I dagens moderna samhälle tillbringar man den mesta delen av av livet inomhus. I Sverige har det sedan 1991 funnits krav på att OVK genomförs kontinuerligt för att säkra bostäder och andra lokalers luftkvalitet för människors hälsas skull. Genom en OVK kan man säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska och att inomhusluften har godkända värden. Detta måste ske av en certifierad kontrollant under en viss tidsintervall beroende på byggnadens användningsområde.

Företaget som utför OVK kan också komma med åtgärder som gör att energiåtgången minskar med bibehållen försämring av inomhusluftens kvalitet. Vi är ett erfaret och kunnigt företag som har specialiserat sig på bland annat OVK och åtgärder som krävs efteråt.

Läs mer om OVK-åtgärder här.

Viktigt med kvalitet och miljötänk

Kraven på ventilationsanläggningar är med all rätt högt ställda. Därför är det viktigt att vi kontrollerar genomförda arbeten noggrant med hjälp av efterkontroller. Vi gör allt för att hänga med i utvecklingen inom ventilationsområdet och använder oss av de senaste tekniken och arbetsmetoder. Våra medarbetare är välutbildade och har lång erfarenhet och är självklart certifierade för våra arbetsuppgifter.

Självklart följer vi branschens riktlinjer gällande miljön när vi utför våra arbeten. Vi använder oss alltid av miljövänliga och återvinningsbara material.

Inomhusklimatet avgörande för hälsan

Alla fastighetsägare ansvarar för att luften håller god kvalitet och människorna som vistas i dessa har har tillgång till godkänd ventilation. Det är endast privatbostäder för en eller två familjer som inte måste göra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Dessa kontroller av luftkvalitet och status på ventilationsanläggningen måste göras kontinuerligt.

vardagsrum

Hur ofta görs en OVK?

Detta regleras beroende på vilken typ av byggnad det rör sig om, samt även vilket slags ventilationssystem som byggnaden har. Men det vanligaste är vart tredje eller vart sjätte år.

Sjukhus, skolor och förskolor och liknande måste göra en OVK vart tredje år. Samma gäller lägenhetsfastigheter och kontor som har mekanisk från- och tilluftsventilation med eller utan värmeåtervinning. Däremot räcker det med vart sjätte år för byggnader som har mekanisk frånluftsventilation med eller utan värmeåtervinning och självdragsventilation.

När det gäller privatbostäder för en eller två familjer räcker det med en kontroll av ventilationsanläggningen som görs vid installationen.

Håll efter ventilationssystemet noga

Man vinner mycket på att till att se till att ventilationssystemet är i gott skick. Det rekommenderas att genomföra regelbunden service för att säkerställa att allt är i sin ordning. Ett tips är att ha ett serviceavtal med en certifierad ventilationsföretag, så vet du att byggnaden har bra kvalitet på luften och kommer att bli godkänd när det är dags för en OVK.

De flesta större byggnaders ventilationssystem har även ett tekniskt styrsystem där du själv kan övervaka dess status och kan lätt se när det inte fungerar som det är tänkt. Och kan då snabbt åtgärda detta i ett tidigt skede.

När du har problem med din ventilation eller behöver genomföra OVK-åtgärder kan du kontakta oss via formuläret, email: [email protected] eller telefon: 08 - 522 990 90, så hjälper vi dig.

Gör en kontinuerlig kontroll av din ventilation