OVK Åtgärder

Åtgärdar brister i din ventilation | 070-424 25 00

Övriga tjänster

Lång erfarenhet inom ventilation

Våra kunskaper och långa erfarenhet gör att vi är experter på olika ventilationsanläggningar. Vi gör årligen ett stort antal noggranna OVK (obliatorisk ventilationskontroll) och åtgärdar uppkomna fel och brister åt våra kunder.

Vi utför även andra tjänster förutom OVK, som till exempel luftflödesmätningar, justeringar samt underhåll och service av ventilationsanläggningar.

Kontakta oss när du behöver trygg och säker hjälp med din ventilation.

 

delar ventilation

Uni-Vent kan allt inom ventilation